PL
DOSTAWA W 3 DNI ROBOCZE ORAZ DARMOWA WYSYŁKA PRZY ZAMÓWIENIU POWYŻEJ 199 ZŁ
Koszyk
0

Polityka prywatności

serwisu www.welmax-club.pl

I. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług realizowanych poprzez Serwis www.welmax-club.pl. Stanowi pomoc w zrozumieniu, w jakim celu zbierane są dane, do czego są one wykorzystywane oraz jakie dane są zbierane. Z uwagi na istotność tych informacji, prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszego dokumentu.

1. Rejestracja w sklepie internetowym www.welmax-club.pl wymaga wyrażenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego Danych Osobowych w zakresie i celu niezbędnym do korzystania z usług świadczonych przez www.welmax-club.pl w ramach Sklepu, w tym na przekazywanie Danych Osobowych podmiotom trzecim, przy pomocy których www.welmax-club.pl świadczy usługi w ramach Sklepu oraz przekazanie tych danych jest niezbędne w celu prawidłowej realizacji usługi. Wyrażenie zgody następuje poprzez kliknięcie pola wyboru (checkbox) dostępnego na stronie internetowej Sklepu.

1. Rejestracja w sklepie internetowym www.welmax-club.pl wymaga wyrażenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego Danych Osobowych w zakresie i celu niezbędnym do korzystania z usług świadczonych przez www.welmax-club.pl w ramach Sklepu, w tym na przekazywanie

2. W celu kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych należy wysłać e-mail na adres www.welmax-club.pl.

3. Z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w Regulaminie, Dane Osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) Rozporządzenia w celu:

 1. świadczenia usług w ramach Sklepu, w tym: obsługi i realizacji zamówień składanych w Sklepie, obsługi reklamacji oraz obsługi działań Użytkownika w ramach Sklepu (np. zamieszczania opinii), 
 2. świadczenia usług w ramach portalu internetowego, w tym świadczenia usługi newslettera, prezentowania ofert dot. towarów Administratora oraz oceny i analizy aktywności oraz informacji o Użytkowniku (w tym w ramach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych) dla prezentowania, tworzenia, przyznania, i realizacji dedykowanych danemu Użytkownikowi reklam, ofert lub rabatów dotyczących produktów lub usług Administratora,
 3. świadczenia usług w ramach organizowanych konkursów, w tym prawidłowego przeprowadzenia konkursu, kontaktu z laureatami oraz przekazania nagrody.

4. Kategorie Danych osobowych, które będą przetwarzane przez www.welmax-club.pl to: (a) nazwa użytkownika, (b) adres e-mail, (c) numer telefonu, (d) imię (e) nazwisko (f) adres pocztowy (g) lokalizacja geograficzna (h) dane techniczne dotyczące urządzeń, za pomocą których uzyskano dostęp do Konta (i) dane dotyczące połączenia internetowego i/lub sieciowego (w tym adres IP), (j) identyfikator urządzenia mobilnego, (k) typ systemu operacyjnego, (l) typ przeglądarki lub innego oprogramowania, dane sprzętowe lub inne szczegóły techniczne dostarczane przez przeglądarkę (m) dane pomiarowe dotyczące czasu i sposobu korzystania z Konta, aktualnego statusu, (n) historia zakupów i wybierane linki, (o) preferencje i wybory na przykład subskrypcje, (p) preferowany język i waluta, (q) opublikowane posty na forum lub w ramach innych usług oferowanych za pośrednictwem Konta, (r) Informacje dotyczące płatności, w tym imię i nazwisko oraz adres e-mail, metoda płatności, platforma płatnicza, rodzaj transakcji, (s) numer umowy sprzedaży zawartej z Lides sp. z o. o. sp. k., (t) prace nadesłane w związku z prowadzonymi przez Sklep konkursami.

5. W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych służących do realizacji zamówień, podmiotom, takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, podatkowe, kurierzy (w związku z realizacją zamówienia), agencjom marketingowym (w zakresie usług marketingowych) oraz podmiotom powiązanym z welmax-club.pl. www.welmax-club.pl zastrzega sobie prawo ujawnienia informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji w granicach obowiązującego prawa, jak też w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

6. Korzystając ze Sklepu Użytkownik wyraża zgodę na zapis plików cookies lub innych, tożsamych technologii. Więcej informacji nt. plików cookies znajduje się w dalszej części niniejszej Polityki Prywatności, w rozdziale II „Polityka cookies”.

7. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich Danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Aby wycofać zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych lub skorzystania z innych uprawnień, o których mowa powyżej należy wysłać wiadomość na adres welmax@welmax.pl [przykładowy mail] ze stosownym żądaniem. Konsekwencją cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usługi w ramach Sklepu i realizacji zamówień.

9. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych („PUODO”) gdy przetwarzanie Danych Osobowych Użytkownika dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.

10. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem umownym niezbędnym do korzystania z usług świadczonych przez www.welmax-club.pl w ramach Sklepu. W konsekwencji odmowa zgody na przetwarzanie Danych Osobowych Użytkownika przez www.welmax-club.pl skutkować będzie brakiem możliwości korzystania z usług świadczonych przez www.welmax-club.pl w ramach Sklepu i realizacji zamówień.

11. Dane Osobowe Użytkownika są przetwarzane przez czas istnienia Konta i niezwłocznie usuwane w przypadku jego likwidacji. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub też innym postępowaniu pozasądowym, a także na żądanie kompetentnych organów władzy publicznej, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane.

12. Portal www.welmax-club.pl uprawniony jest do przesyłania na adres e-mailowy użytkownika informacji handlowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1422 ze zm.). Przesyłanie informacji handlowych może mieć miejsce jedynie po uprzednim wyrażeniu przez Użytkownika zgody w sposób uwidoczniony na stronie internetowej Sklepu. Wyrażenie zgody następuje poprzez kliknięcie pola wyboru (checkbox) dostępnego na stronie internetowej Sklepu.

13. Osobom, które w tym celu podały swój adres e-mail, www.welmax-club.pl świadczy usługę newslettera. Przesyłanie informacji poprzez newsletter może mieć miejsce jedynie po uprzednim wyrażeniu przez Osobę zgody w sposób uwidoczniony na stronie internetowej Sklepu. Wyrażenie zgody następuje poprzez kliknięcie pola wyboru (checkbox) dostępnego na stronie internetowej Sklepu.

Podanie danych jest dobrowolne ale wymagane w celu świadczenia usługi newslettera, a ich niepodanie lub skierowanie żądanie usunięcia danych skutkuje brakiem możliwości jego wysyłki. W ramach usługi newslettera przetwarzane są następujące Dane Osobowe:

(a) nazwa użytkownika,

(b) adres e-mail,

W celu świadczenia usługi wysyłki newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest wyrażenie zgody przez Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia).

II. Polityka cookies

Pliki cookies są niewielkimi plikami tekstowymi, które są przechowywane przez Twoją przeglądarkę. Zawierają zbiory informacji, które są zapisywane na Twoim komputerze, kiedy odwiedzasz Sklep. Następnie, podczas każdej kolejnej wizyty są wysyłane z powrotem do Sklepu, z którego zostały pobrane lub do innego, który rozpoznaje dany plik cookie.

Pliki cookies są użyteczne, ponieważ umożliwiają witrynie rozpoznanie urządzenia użytkownika przy ponownej wizycie w Sklepie. Chcemy wiedzieć, które kategorie odwiedzasz częściej niż pozostałe, dzięki czemu możemy pracować nad tym, aby nasza oferta i sposób jej przedstawiania doskonale odpowiadały Twoim oczekiwaniom. To Ty dajesz nam wiedzę o tym, w jakim kierunku powinniśmy się rozwijać i jakie są Twoje wymagania.

Pliki cookies w żaden sposób nie niszczą, ani nie uszkadzają systemu w Twoim komputerze, zapisanych plików, ani też celowo nie wpływają niekorzystnie na jego wydajność lub funkcjonalność. Identyfikacja odbywa się bezosobowo, bezimiennie i są to jedynie dane, dotyczące sposobu i formy korzystania z serwisu.

Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć na stronie: www.wszystkoociasteczkach.pl lub sekcji „Pomoc” Twojej przeglądarki internetowej.

Niniejsza polityka w sprawie plików cookies stanowi integralną część Polityki prywatności Sklepu.

Dlaczego wykorzystujemy pliki cookies?

W ramach Sklepu pliki cookies są wykorzystywane w celu:

1) świadczenia usług;

2) dostosowania zawartości Sklepu do Twoich preferencji oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać Twoje urządzenie i odpowiednio wyświetlić Sklep, dostosowany do Twoich indywidualnych potrzeb;

3) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze Sklepu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;

4) prezentacji reklam w sposób dopasowany do Twoich wyjątkowych potrzeb i zainteresowań oraz Twojego miejsca zamieszkania;

5) zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Sklepu.

Rodzaje wykorzystywanych plików cookies

W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

1) sesyjne – są to pliki tymczasowe, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia Sklepu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej); oraz

2) stałe – są to pliki przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach tych plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie.

Ze względu na cel w ramach Sklepu stosujemy następujące rodzaje plików cookies:

1) wymagane pliki cookies – są to pliki niezbędne dla sprawnego poruszania się po Sklepie i korzystania z wszystkich funkcji Sklepu. Zgoda użytkownika na korzystanie przez nas z tych plików cookies nie jest wymagana;

2) pliki cookies wydajności – zbierają informacje na temat sposobu korzystania z Serwisu przez użytkownika, m.in. najczęściej odwiedzanych stron oraz komunikatów o wystąpieniu błędów. Nie zbierają informacji identyfikujących użytkowników. Ich celem jest poprawa działania Serwisu;

3) pliki cookies funkcjonalności – pliki te pozwalają witrynie zapamiętać wybory, jakich (o ile w ogóle) dokonuje użytkownik (nazwa użytkownika, język lub region) i dostarczyć funkcje dostosowane do indywidualnych potrzeb (o ile takie funkcje są dostępne). Na przykład, witryna może posłużyć do zapamiętywania zmian rozmiaru tekstu, czcionki i innych zindywidualizowanych elementów strony internetowej. Informacje zbierane w takich plikach są anonimowe i nie śledzą aktywności użytkowników na innych witrynach;

4) pliki cookies reklamowe – pomagają w dostarczaniu reklam odpowiadających zainteresowaniom użytkownika. Mogą zbierać informacje o zwyczajach korzystania z przeglądarek i dostosować treść reklamy do zainteresowań użytkownika;

5) pliki cookies statystyczne – służące do zliczania statystyk dotyczących Sklepu.

Informujemy, że oprócz własnych plików cookies wykorzystujemy również pliki cookies zewnętrzne zamieszczane przez naszych partnerów za pośrednictwem Serwisu, w szczególności dla potrzeb reklamowych i statystycznych. Pliki cookies zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym za pośrednictwem Sklepu mogą być wykorzystywane również przez naszych partnerów.

Zarządzanie plikami cookies

Prawdopodobnie Twoja przeglądarka domyślnie jest skonfigurowana do akceptowania wszystkich plików cookies.

Możesz jednak samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do Twojego urządzenia końcowego. Zmiany ustawień, o których mowa, możesz dokonać za pomocą ustawień Twojej przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Twoim urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Niedokonanie zmian oznacza, że pliki cookies mogą być zamieszczane i przechowywane w Twoim urządzeniu końcowym, a tym samym, że będziemy przechowywać pliki cookies w Twoim urządzeniu końcowym i uzyskiwać dostęp do tych plików.

Ponadto, w każdej chwili możesz usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używasz.

Pamiętaj, że ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności

dostępne w ramach naszej witryny internetowej.

Linki do innych stron internetowych i serwisy zewnętrzne

Niniejsza Polityka prywatności nie dotyczy innych stron internetowych oraz firm, których dane kontaktowe podawane są w Sklepie.

W przypadku linków do innych stron internetowych umieszczonych w Sklepie zastrzegamy, iż nie możemy ponosić odpowiedzialności za politykę prywatności stosowaną przez właścicieli tych domen i stron internatowych. Zanim zaczniesz korzystać ze stron internetowych osób trzecich prosimy o zapoznanie się z właściwą dokumentacją dotyczącą ochrony prywatności.

III. Obowiązek informacyjny

Niniejsza informacja została sporządzona, w celu wykazania, że Twoje dane osobowe są przetwarzane, ale również zabezpieczone zgodnie z wymogami prawa, dotyczącymi zasad przetwarzania i zabezpieczenia danych, w tym w szczególności są one przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Jakie dane przetwarzamy?

 1. Chodzi o dane osobowe, czyli informacje na podstawie których jesteśmy w stanie Cię zidentyfikować, są one zbierane w związku z zawartą przez Ciebie umową.
 2. W przypadku naszych Klientów przetwarzamy:

a)    Imię oraz nazwisko,

b)    Adres zamieszkania oraz adres do korespondencji,

c)    Numer PESEL,

d)    Numer telefonu,

e)    Adres poczty internetowej.

Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

 1. Administratorem Twoich danych jest Lides sp. z o. o. sp. k., ul. Wieruszowska 12/16, 60-166 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000401942, nr NIP: 7792402018, REGON: 30197259800000 oraz nasi Zaufani partnerzy. 
 2. W sprawie związanej z Twoimi danymi proszę o kontakt pod mailem: welmax@welmax.pl

Jaki jest cel przetwarzania Twoich danych?

Przetwarzamy te dane w celu:

 1. realizacji umowy i w zakresie niezbędnym do jej wykonania;
 2. realizacji Twojego zgłoszenia przesłanego m.in. za pomocą strony internetowej,
 3. rozpatrywania rezerwacji/zamówienia lub czynności poprzedzających ich złożenie lub związanych z zawarciem, wykonywaniem, lub rozwiązaniem umowy oraz wykonywaniem innych czynności związanych z umową, w tym czynności poprzedzających jej zawarcie;
 4. wykonywania obowiązku prawnego. Obowiązki takie wynikają z przepisów prawa, w tym: przepisów prawa unijnego lub prawa polskiego. Obowiązki takie mogą wynikać między innymi z prawa podatkowego, przepisów o rachunkowości lub przepisów, które dotyczą przeciwdziałania czynom zabronionym przez prawo lub nakładających obowiązki. Ponadto, Spółka ma prawo przetwarzać dane, aby wykonać obowiązki wynikające 
 5. z decyzji, orzeczeń, zaleceń lub rekomendacji wydanych przez uprawnione organy;
 6. wykonywania prawnie uzasadnionych interesów Spółki, które zostały wskazane powyżej, a także takich interesów jak:
  1. zapewnienie bezpieczeństwa osób (przede wszystkim Klientów oraz pracowników) i mienia Spółki,
  2. dochodzenia lub obrony w sprawie roszczeń lub praw Spółki lub podmiotu, który jest przedstawicielem Spółki.
 7. w celu oferowania produktów handlowych;
 8. w celu marketingu bezpośredniego, informowania o promocjach i najnowszych ofertach;
 9. w celu postępowania rekrutacyjnego;
 10. Twoje dane będą również przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się poprzez ocenę czynników dotyczących profilowanej osoby, w tym płci, wielu, lokalizacji, zainteresowań, osobistych preferencji, możliwości finansowych. Konsekwencją takiego przetwarzania będzie dostosowanie oferty marketingowej, odrzucenie wniosku kredytowy, zindywidualizowany kontakt z klientem 

Inne cele przetwarzania danych

            Powyżej przedstawiliśmy pierwszorzędne cele przetwarzania danych. Spółka może przetwarzać dane w innych drugorzędnych celach – jeśli obydwa cele są ze sobą powiązane. Przewiduje się następujące cele drugorzędne:

 1. przeniesienie danych do archiwum;
 2. audyty lub postępowania wyjaśniające;
 3. wdrożenie mechanizmów kontroli biznesowej oraz zarządczej;
 4. pozostałe badania statystyczne lub badania historyczne lub naukowe;
 5. doradztwo biznesowe, ekonomiczne lub prawne, które jest świadczone dla Spółki.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Zasadniczo Twoje dane będziemy przetwarzać tak długo, jak to wynika z zawartej umowy, a maksymalny niezbędny okres przetwarzania Twoich danych to 3 lata. Po upływie czasu przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z zawartą umową Twoje dane zostaną przez nas usunięte niezwłocznie, w terminie operacyjnie niezbędnym na usunięcie Twoich danych z naszych zasobów.

Okres przetwarzania Twoich danych jest jednak zależny od celu, w jakim zostaną zebrane i będą przetwarzane, od przepisów prawa lub przyjętych przez Spółkę, zgodnie z tymi przepisami metod lub modeli, a także zgód i innych Twoich oświadczeń. Będziemy przetwarzać dane związane z:

1.   umową – przez czas obowiązywania umowy, a po jej rozwiązaniu do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy oraz terminów przetwarzania danych osobowych wynikających z przepisów prawa lub Twoich zgód;

2.   inną czynnością prawną – przez czas niezbędny do rozpatrzenia wniosku, przygotowania do wykonania danej czynności, a jeśli czynność ta dochodzi do skutku – przez czas niezbędny do jej wykonania. Jeśli czynność nie doszła do skutku, przetwarzamy dane przez 3 lata od dnia zebrania danych lub okres dłuższy, jeśli inny termin przetwarzania danych osobowych wynika z przepisów prawa lub Twojej zgody;

3.   danymi archiwalnymi – po wygaśnięciu danej relacji prawnej (czyli np. umowy), dane osobowe są przetwarzane przez okres do 20 lat, chyba że przepisy prawa przewidują inny okres. Jeśli toczy się spór, proces sądowy lub trwa inne postępowanie (szczególnie karne), okres archiwizacyjny będzie liczony od dnia prawomocnego zakończenia sporu, a w przypadku wielu postępowań – prawomocnego zakończenia ostatniego z nich, bez względu na sposób jego zakończenia, chyba że przepisy prawa przewidują dłuższy okres przechowywania danych lub dłuższy okres przedawnienia dla roszczeń/prawa, którego dotyczy postępowanie;

4.   orzeczeniem sądowym – dane mogą być przetwarzane do 10 lat od dnia wydania prawomocnego orzeczenia kończącego postępowanie;

5.   zgodą – przez czas wskazany w oświadczeniu o zgodzie, w każdym przypadku do czasu odwołania zgody.

Wspomniane okresy nie sumują się. Dane mogą być przetwarzane oddzielnie według poszczególnych celów i podstawy prawnej, przy czym możesz zawsze wycofać wszystkie lub tylko niektóre zgody lub upoważnienia. 

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych?

Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych dot. zgłoszenia jest udzielona przez Ciebie zgoda na ich przetwarzanie w związku ze zgłoszeniem.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celu wykonania umowy jest niezbędność tych danych do wykonania umowy. Przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych oraz promocyjnych oraz w celach analitycznych będzie odbywać się na podstawie Twojej dobrowolnej zgody lub w ramach dozwolonego użytku administratora danych. 

Komu możemy przekazać dane?

Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie zgodnie z zawartą umową np. podwykonawcom naszych usług, pracownikom Administratora oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania (tylko w przypadku wystąpienia z żądaniem z podaniem stosownej podstawy prawnej). Jednocześnie Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich tzn. poza  terytorium Unii Europejskiej. 

Oznacza to, że dane osobowe będziemy mogli przekazywać do organów lub podmiotów:

 1. które są upoważnione na podstawie przepisów prawa;
 2. którym dane zostały udostępnione lub którym dane osobowe zostały powierzone na podstawie zawartych umów o świadczenie usług, lub umów outsourcingu usług, m.in. podmiotom świadczącym: usługi archiwizacyjne, usługi IT, usługi księgowe, usługi w zakresie administrowania, usługi kancelaryjne, usługi prawne;
 3. którym dane mogą być przekazane na podstawie Twojej zgody lub upoważnienia.

Jakie są Twoje prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

 1. Masz prawo do żądania od Administratora Danych Osobowych dostępu do Twoich danych, ich sprostowania czyli aktualizacji, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania (o ile nie stoi to na przeszkodzie realizacji umowy, która ma zostać wykonana), jak i prawo do przenoszenia danych. Możesz także cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych, ale tylko jeżeli przetwarzamy Twoje dane na podstawie udzielonej zgody, w każdym czasie poprzez wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania twoich danych przez Administratora. 
 2. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec określonego przetwarzania danych. Sprzeciw zostanie rozpatrzony przez Spółkę.
 3. Prawo przenoszenia danych lub uzyskania kopii danych – z tym, że prawo to nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, w tym tajemnic handlowych lub własności intelektualnej i będzie ono realizowane w zakresie technicznie możliwym. Pierwsza kopia danych jest bezpłatna. Dla przeniesienia danych, z uwagi na inne przepisy prawa, może być wymagane uzyskanie odrębnej zgody lub innej osoby lub spełnienie innych warunków wymaganych tymi przepisami. Wnioski w sprawie realizacji praw można składać pisemnie na adres Spółki.
 4. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 5. Szczegółowe informacje dot. Twoich danych osobowych znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.